A reiki története

A reiki olyan intelligens isteni energia, amely kizárólaz élőlények gyógyítására alkalmas. Ezek az emberek, állatok és a növények. Nem lehet vele mósógépet javítani! Minden testrészt lehet reikivel kezelni, tetőtől talpig. A reiki kezelések minden gyógykezelési formával kombinálhatóak lehet orvosi vagy ezoterikus terület is. Fontos, hogy az életet veszélyeztető megbetegedések orvosra tartoznak! A reikit itt csak kiegészítő kezelésként lehet alkalmazni. A reiki a legkönnyebben megtapasztalható gyógyító energia, természetgyógyászati módszer. Lényege, hogy a Világegyetem gyógyító energiáit magunkon keresztül átengedve közelítjük a kezünkkel egy másik élőlénynek, vagy saját magunknak. Mindannyian ezzel az Egyetemes Életerővel születünk, mivel ez maga az Élet energiája. A Reiki japán szó, jelentése egyetemes életerő energia. A „rei” a kozmikus jellegre utal, míg a „ki” a keleti filozófiában megtalálható csí-vel, azaz energiával azonos. Az életerőt jelenti. A reikire Dr. Mikako Usui talált rá, kb. 150 éve, aki keresztény papi iskolát végzett. Egyszer megkérte egy tanítványa, hogy adjon felvilátosítást arról, hogy mit jelent hogy Jézus kézrátétellel, azaz puszta kézzel tudott gyógyítani. Erre ő nem tudott válaszolni, maga is ki akarta deríteni ezt a titkot, így felhagyott tevékenységével és a válasz keresésére indult. Hét évi keresés után találta meg azt, amit keresett: Buddha tanaiban, amiket egy ismeretlen tanítvány jegyzett fel Lótusz Szútra néven. Buddha csodálatos gyógyításainak történetére lelt. Birtokában volt ugyan az ősi tudásnak, de hiányzott hozzá az erő, ami ezt élővé tette volna. A Kuriyama hegyre vonult meditálni, hogy megtalálja a megoldást. A 21. napon egy fénysugárra lett figyelmes, mely közelített hozzá, a fénysugár megérintette és ő önkívületbe esett. Megjelentek előtte a szimbólumok. Tudta, hogy ezek jelentik a gyógyuláshoz vezető kulcsot. Úgy érezte, mintha a szimbólumok az emlékezetébe, az agyába égtek volna. Mikor a transz után magához tért, kipihenten indult le a völgybe. Útközben egy kőbe beverte lábát és a körméből ömlött a vér. Odakapott, ekkor elmúlt a fájdalom, néhány perc múlva elállt a vérzés és a seb szinte magától begyógyult. Mikor leért a kolostorhoz az apátot betegen találta. Letérdelt mellé és kezét a hasára tette. Az nemsokára kinyitotta a szemét és magához tért. Dr. Osui elmondta neki, hogy az Úr megajándékozta őt ezzel a képességgel. Az apáttal közösen Reikinek nevezték ezt a csodálatos erőt. Módszerét ma Reiki Osui Shiki Ryoho, azaz Univerzális kozmikus Életenergiaként ismerjük. Dr. Osui ezután a gyógyítás mellett oktatni is kezdte a reikit. Röviddel a halála előtt Hayashi doktort választotta utódjául. Hayashi Kyotoban reiki klinikát alapított. Itt gyógyították meg Hawayo Takata asszonyt is. Gyógyulása után Hayashi doktor az utódjának avatta őt. Nagymesternői helyét Dr. Barbara Weber Ray vette át. Ray asszony megalapította az A.I.R.A-t. A reikit a gyógyító nyitott csatornáin keresztül hívja le. A reikibe beavatott személy rezgésszintjének növekedése folytán nyugodtabbá válik és ezzel együtt Istenbe vetett hite megnő. A kezelt személy egy tiszta csatornán át jut az energiához, így semmit nem vesz át a gyógyító személyes energiáiból. A reiki minden egyes emberre egyéni hatást fejt ki. A reiki a tudatosság növelésének az eszköze. Kulcs a megvilágosodás eléréséhez.

Ennyit tudok e reiki témáról, remélem informatív volt.

Képek


Oldalak

    Képek


    Oldalak